Porównanie wersji on-line ze stacjonarną

Czas.pro wersja on-line

Czas.pro wersja stacjonarna

Ilość obsługiwanych rejestratorów Możliwa obsługa więcej niż jednego rejestratora w ramach jednej firmy (bazy danych) oraz rozróżnienie ich nazw na raportach. (w przypadku dwóch czytników: np. wejście do pracy w jednym a wyjście w drugim miejscu)
Pory nocne Oprogramowanie obsługuje pracę w porze nocnej (dozwolone wejście pracownika jednego a wyjście kolejnego dnia)
Grupy pracownicze Możliwość definiowania własnych grup dla pracowników.
Edycja danych Dozwolone wprowadzanie korekt i edycji (dopełniania brakujących) pobranych wejść/wyjść.
Raportowanie Możliwość wydruku raportów w formacie PDF, eksportu do plików CSV, TXT.
Automatyczne pobieranie danych Brak konieczności ręcznego odczytywania danych z rejestratora – dane dostępne są zawsze przez stronę www z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu*1) Konieczność cyklicznego ręcznego zgrywania danych z rejestratora na komputer za pomocą dołączonego kabla USB.
Stanowiska komputerowe Dane dostępne są przez stronę www z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu*2) Jedna baza danych może być obsługiwana tylko na jednym komputerze PC.
Automatyczne powiadomienia Oprogramowanie online automatycznie powiadomi Cię e-mailem, jeżeli to uruchomisz, o absencjach, spóźnieniach, wcześniejszych wyjściach, innych nieprawidłowościach. Brak możliwości powiadamiania.
Aktualny stan pracowników Możliwość szybkiego sprawdzenia w jednym miejscu kto jest aktualnie w pracy, kto ma zwolnienie a kto jest na przerwie. Brak możliwości sprawdzenia w jednym miejscu aktualnego stanu pracowników w firmie.
Eksport do programów księgowych Istnieje możliwość eksportowania danych do konkretnych zewnętrznych programów księgowych. Możliwość eksportu tylko do plików CSV oraz TXT.
Integracja z innymi systemami Istnieje możliwość uzyskania dostępu do API systemu Czas.pro. Integracja możliwa wyłącznie przy wykorzystaniu obsługiwanych plików tekstowych.
Bezpłatna pomoc techniczna Istnieje możliwość uzyskania telefonicznej i elektronicznej zaawansowanej pomocy technicznej. Dostępna podstawowa pomoc techniczna.

*1) Rejestrator musi zostać prawidłowo zainstalowany, uruchomiony oraz znajdować się w zasięgu 2G sieci PLAY, PLUS, T-MOBILE.
*2) Zalecaną przeglądarką do obsługi systemu jest Mozilla Firefox w min. wersji 31.